Bij ‘de Pareloester’ wil ik een aanzet geven om mensen tijdens een rouwperiode zichzelf terug te vinden met zelfs een meerwaarde. Mijn doelstelling is om met name kinderen, pubers en jong volwassenen door middelvan creatieve werkvormen therapeutisch te begeleiden naar een acceptatie van leven na de dood. Jongeren helpen na een traumatische ervarig weer gelukkig te worden met zichzelf. Ervaring leert dat een mens die zichzelf accepteert meer open staat voor communicatie in zijn algeheelheid. Dus ook makkelijker nieuwe relaties aangaat. Neem vrijblijvend contact met mij op en informeer waar ik een leegte kan invullen.